Voľba členov rady školského zariadenia

Voľba členov rady školského zariadenia

“Žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú Centrum voľného času, aby svoje návrhy na členov Rady školského zariadenia v Centre voľného času z radov rodičov doručili na mailovú adresu: skolstvo@kremnica.sk, alebo hric.cvc@kremnica.sk, prípadne priamo na adresu Centrum voľného času, Angyalova ul. č. 401/26, 967 01 Kremnica.”

Zdieľať tento príspevok.