V Kremnici sa rodí nová Krížová cesta

V Kremnici sa rodí nová Krížová cesta

V týchto dňoch až do 5. júla sa pod vedením Mgr. Pavla Dominika Solára v spolupráci s primátorom mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom budú v Kremnici stretávať umelci, ktorí spoločne vytvoria unikátnu krížovú cestu. Zámerom projektu je oživiť kaplnky kalvárie v Kremnici, ktoré sú síce opravené, ale prázdne. Autor projektu Mgr. Pavol Dominik Solár hovorí: “Moja Krížová cesta je moderné spracovanie biblických udalostí Veľkej noci symbolickým a zároveň autentickým spôsobom. Hlavnou projektovou aktivitou bude vytvoriť 14 zastavení vo forme drevených sôch v životnej veľkosti v spolupráci s tímom umelcov. Inšpiratívnou predlohou je séria Krížovej cesty, ktorú som vytvoril s mladými umelcami v Dánsku (2011), kde bola aj vystavená v cirkevnom priestore, neskôr som ju mal vystavenú v kresťanskej kaviarni Quo Vadis(BA) a v kaplnke u Saleziánov (BA) a momentálne je v pastoračnom centre farnosti Sliač.

Mgr. Pavol Dominik Solár sa maľbe venuje už 30 rokov. Aktívne začal svoje diela vystavovať od roku 2009, keď počas štúdia v Dánsku vytvoril za dva roky okolo 250 obrazov, ktoré vystavoval na desiatich rôznych miestach. V závere svojho pobytu prijal miesto učiteľa umenia, kde vytvoril aj svoju originálnu Krížovú cestu, spolu so svojimi študentmi. Autor projektu ďalej vysvetľuje: “Pôvodnú sériu Krížovej cesty chcem pozmeniť inovatívnymi prvkami a dať priestor prizvaným členom tímu, aby aj oni mohli do nej tvorivo vstúpiť v rámci vybraných biblických motívov. Jednotlivé sochy budú vyhotovené na drevených hradách s použitím kombinovanej techniky: akryl, drevorezba, textil, kovové artefakty a iné doplnky.”

Kaplnky Kremnickej kalvárie sa tak po rokoch “naplnia” moderným symbolickým dielom, ktoré je inšpirované  výhradne biblickými udalosťami Veľkonočného týždňa. “Mojou túžbou je osloviť touto netradičnou formou umenia aj neveriacich a hľadajúcich ľudí, ale zároveň prekvapiť tradičných kresťanov novým uhlom pohľadu a silou symbolov. Verím, že táto časť mesta môže byť vďaka novej inštalácii atraktívna a podnetná k hlbšiemu zamysleniu sa nad jadrom kresťanstva, z ktorého náš národ historicky vychádza. Týmto spôsobom chcem tiež podnietiť kreatívnu obnovu a naplnenie ďalších podobných miest na Slovensku a mobilizovať umelecky cítiacich ľudí, aby tvorili nové zastavenia na základe osobného prežívania tohto Veľkonočného tajomstva.”, dodáva autor.

Výstupom projektu bude verejná výstava zastavení krížovej cesty, ktorá sa uskutoční na Štefánikovom námestí od 1. do 4. júla 2019. Slávnostná prezentácia projektu je naplánovaná na štvrtok, 4. júla o 19,00 hod. V piatok 5.7. o 19:00 tím dobrovoľníkov symbolicky ponesie váhu kríža v podobe vytvorených diel na vlastných pleciach z námestia ku jednotlivým kaplnkám, do ktorých budú následne inštalované.  

Zdieľať tento príspevok.