Rozlúčka s materskou školou

Rozlúčka s materskou školou

Predškoláci z MŠ Dolnej a elok. pracoviska sa dňa 19.06.2019  milým programom a očami plnými vďaky rozlúčili s krásnymi chvíľami strávenými v materskej škole. Rozlúčku deťom spestrili svojou hrou na akordeón žiaci pod vedením pani učiteľky Petríkovej. So želaním šťastia a mnohých úspechov ich do školských lavíc odprevadili pani učiteľky a pani zástupkyňa primátora Iveta Ceferová. Nech sa Vám v škole darí!

Monika Golhová

Zdieľať tento príspevok.