Zábavná pyrotechnika je podľa novely zákona povolená už len počas osláv Nového roka

Zábavná pyrotechnika je podľa novely zákona povolená už len počas osláv Nového roka

Od začiatku roka 2019 platí pre celé Slovensko zákon, ktorý od 2. januára do 30. decembra zakazuje používanie zábavnej pyrotechniky okrem tej najľahšej kategórie F1.

F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku, a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov. Patria sem napríklad prskavky, fontánky, praskajúce guľôčky či bzučiaky, ktoré môžu používať deti od 15 rokov. Ostatné druhy pyrotechniky nie je počas roka možné používať bez predchádzajúceho povolenia obce.

Podľa náčelníka Mestskej polície Kremnica Romana Brhlíka je potrebné na Mestský úrad doručiť žiadosť o povolenie použitia zábavnej pyrotechniky najneskôr 10 dní vopred. Obec po schválení žiadosti doručí žiadateľovi písomný súhlas. Bez súhlasu obce nie je možné pyrotechniku použiť. V opačnom prípade hrozí pokuta do výšky 33 eur. ,,Pokuta hrozí aj pri nesprávnom použití zábavnej pyrotechniky, teda ak sa používateľ neriadi návodom na použitie,” vysvetľuje Brhlík.

V Kremnici sa počas roka pyrotechnika využíva najmä počas letných mesiacov pri rôznych príležitostiach, akými sú napríklad svadby  či podujatia. Podľa Brhlíka v minulom roku v letných mesiacoch mestská polícia zaznamenal minimálne 5 oznámení o zámere použiť pyrotechniku. Tento rok však už oznámenie na príslušnú mestskú políciu nestačí.

Obmedzený je aj predaj

Okrem používania pyrotechniky sa novelou zákona obmedzil aj predaj týchto výrobkov. Zakúpiť si pyrotechniku kategórie F2 a F3 už bude možné len od 1. do 31. decembra. Širšie obmedzenie však platí napríklad pre petardy, zábleskové petardy, výmetnice, míny, rímske sviece či hlučné rakety, ktoré je možné predávať len v období od 28. do 31. decembra.

 

Veronika Chrienová

Zdieľať tento príspevok.