Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu 2019

Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu 2019