Publikácia Lesy v dejinách Kremnice je na svete

Publikácia Lesy v dejinách Kremnice je na svete

  1. júna bola v Kremnici pokrstená kniha Lesy v dejinách Kremnice. Ako inak, ihličím.

Z brožúrky 300 stranová publikácia

Nápad zhromaždiť a uverejniť informácie o histórii kremnických lesov vznikol v roku 2015, kedy sa témy chytila historička Barbora Glocková. ,,S Barborou sme dospeli k záveru, že vzhľadom k veľkému množstvu nespracovaného materiálu, ktorý sa našiel v Archíve Kremnica, by stálo za to niečo pripraviť,” hovorí Karol Mutňanský, konateľ Mestských lesov Kremnica. Pôvodným zámerom bolo spracovať brožúru, ktorá by sa zaoberala históriou kremnických lesov od roku 1880 po súčasnosť. ,,Oslovili sme Daniela Haas Kianičku, ktorý mal spracovať úvod o lesoch od 14. storočia po rok 1880,” vysvetľuje Karol Mutňanský. Rok 1880 je v histórii lesov akýmsi míľnikom, kedy mesto získalo do vlastníctva veľkú väčšinu lesov od štátu. Po tragickej smrti Barbory Glockovej, ktorej je kniha in memoriam venovaná, však publikáciu prevzal Daniel Kianička. Ten vzhľadom k množstvu materiálu nakoniec spracoval veľkú knihu. ,,Postupne pri písaní jednotlivých kapitol sa to začalo nabaľovať,” hovorí Kianička s úsmevom.

V publikácii teda nájdeme podrobnú históriu kremnických lesov od 14. storočia až po súčasnosť. ,,Verím, že pre budúce generácie, ako aj pre súčasnú, najmä akademickú, verejnosť to bude veľmi dobrý materiál,” hovorí Karol Mutňanský.

Karola Mutňanského pri príprave publikácie, ktorej časti bol aj recenzentom, zaujala paralela histórie so súčasnoťou. ,,Už v minulosti lesníci riešili podobné problémy ako my, samozrejme s niekoľkými premennými,” hovorí. Paralelu vidí aj Daniel Kianička, ktorý hovorí, už v stredoveku sa riešila napríklad otázka ekologickej ťažby dreva a zalesňovania. Pre Kianičku bolo zaujímavé aj spracovanie histórie lesov spred 14. storočia. ,,My nemáme k dispozícii dokumenty o lesoch z tohto obdobia, tak som si prešiel dokumenty z okolia. To bola trochu detektívka. Prišiel som na to, že pred 14. storočím bolo okolie Kremnice ešte dosť husto zalesnené,” hovorí. Sám Daniel Kianička má k lesníctvu blízko. ,,Môj ujo je lesník na dôchodku a ja som na základe jeho vzoru chcel ísť študovať lesníctvo. Mám k tomu blízky vzťah,” prezradil.

 

Kapitoly z dejín dopĺňajú kapitoly o zaujímavostiach z lesov

Kniha je delená na kapitoly, ktoré opisujú jednotlivé dejiny kremnických lesov v chronologickom postupe. ,,Aby bola publikácia prehľadnejšia, kapitoly sú rozdelené margináliami, ktoré podrobnejšie navigujú čitateľa,” vysvetľuje Daniel Kianička s tým, že takýto spôsob sprehľadňovania sa používal aj v starých knihách. Text je tak kompaktnejší a je možné rýchlejšie nájsť informácie, ktoré čitateľa zaujmú, alebo ktoré práve hľadá.

Okrem chronologických dejín lesov tu však nájdeme aj medzikapitoly, ktoré zaujmú širokú verejnosť. Zaoberajú sa povesťami, lovom v stredoveku či zbojníctvom. Kniha obsahuje aj bohatý obrazový materiál, od máp a dokumentov cez obrazy a pohľadnice.

Publikácia je vydaná v dvoch vyhotoveniach, ktoré sú obsahovo totožné. Líšia sa farbou obálky. ,,V podstate sme sa nevedeli rozhodnúť medzi zelenou a bordovou farbou, zvolili sme teda obe,” vysvetľuje Mutňanský a dodáva, že záujem je o oboje.

Veľké množstvo výtlačkov sa predalo už na krste knihy Lesy v dejinách Kremnice, ktorý mal bohatú účasť. ,,Ďakujeme Ľubke Majerovej, ktorá krst pripravila a moderovala. Vďaka patrí aj trubačom z Banskej Štiavnice a krstnému otcovi knihy – Marianovi Čížovi,” dodáva Mutňanský.

Knihu je možné získať za sumu 28€ v Kultúrnom a informačnom centre mesta alebo v sídle Mestských lesov Kremnica.

 

Veronika Chrienová

Redakcia Kremnických novín

 

 

Zdieľať tento príspevok.