Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 

Oznamujeme vám, že dňa

                                                10.09.2018 od 08:30 hod. do 15:30 hod.

                                               

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská

distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

uvedené v prílohe tohto listu.

Zdieľať tento príspevok.