Výzva na voľby členov rady školy

Výzva na voľby členov rady školy

Mesto Kremnica v zmysle 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z.  v znení vyhlášky č. 230/2009 vyhlasuje výzvu na voľbu členov rady pri ZŠ Pavla Križku, Ul. P. Križku  392/8  Kremnica.

Žiadame rodičov žiakov, aby svoje návrhy na členov rady školy pri ZŠ Pavla Križku, Ul. P. Križku  392/8  Kremnica z radov rodičov doručili na mailovú adresu: sekretariat@2zskremnica.edu.sk prípadne na adresu ZŠ Pavla Križku, Ul. P. Križku  392/8  967 01 Kremnica. Návrh je potrebné doručiť so súhlasom navrhovaného člena do 9. 9. 2019. Voľba členov rady školy sa uskutoční dňa 11. 9. 2019.

Zdieľať tento príspevok.