Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácnosti

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácnosti

JESEŇ  2019

 Od  07. 10. 2019 – 09. 10. 2019

Ul. ČSA – bytovka pri závode Elba

Ul. ĆSA – pri Psychiatrickej nemocnici

Ul. ĆSA –  vjazd do školy pre sluchovo postihnutú mládež

Ul. ĆSA – pri „Fínskych domoch“

 

Od 09. 10. 2019 – 11. 10. 2019

Ul. ĆSA – pri odbočke na ul. S. Chalupku

Ul. ĆSA – pri staničnom chodníku / p. Kraus /

Ul. S. Chalupku   –  pri garážach  / p. Lauko /  

Ul. S. Chalupku   –  pod staničným chodníkom  / p. Sabo /

 

Od  11. 10. 2019  –  14. 10. 2019

Zechenterova ul.  –  pri dome p. Brhlíka

Angyalova ul.      –  pri dome p. Bachara

Angyalova ul.      –  pri internáte ŠUV

Angyalova ul.      –  pri „Furmanke

 

Od  14. 10. 2019  –  16. 10. 2019

Bystrická ul.         –  pri dome p. Bíleša

Ul. P. Križku        –  pri II. ZŠ

Námestie SNP a Ul. P. Križku  –  parkovisko Jeleň

Zlatá ulica            –  pri dome p. Murgaša

 

Od  16. 10. 2019  –  18. 10. 2019

Zámocké nám.  –  pri vstupe do zámku

Veterník            –  pri kaplnke

Veternícka ul.   –  parkovisko pred „H“ Veterník

Veternícka ul.   –  nad „H“ Veterník

 

Od  18. 10. 2019  –  21. 10. 2019

Ul. J. Horvátha a Ul. Rumunskej armády – pod elektro Friebert

Ul. J. Horvátha –  pri  pohostinstve  Paleta

Ul. J. Horvátha –  pri kotolni

Ul. J. Horvátha –  plocha pri ĽAI

 

Od 21. 11. 2019 – 23. 11. 2019

Dolná ulica a Ul. Matunákova – pri poliklinike / Ul. Matunákova /

Dolná ulica – „Londýn“

Dolná ulica – medzi domami č. 54/34 a 62/47

J. Kollára – pri dome J. Kollára

 

Od  23. 11. 2019 –  25. 11. 2019

Štefánikovo nám.  – oproti vchodu do vinárne

Kutnohorská ulica – pri škole pre sluchovo postihnutú mládež

Ul. Ľ. Štúra – horná časť

Banská cesta – pri SEZ

 

Od  25. 11. 2019  –  28. 11. 2019

Banská cesta       –  „Kórea“

Nová dolina        –  v križovatke pri garážach

Nová dolina        –  horná časť pri kríži

 

Kontajnery budú  odvezené  a rozmiestnené podľa rozpisu a to :  od 07,00 hod. – do 14,00 hod.

 

Kontajnery sú určené len pre obyvateľov mesta Kremnica pre zber objemných komunálnych odpadov z domácností. Do kontajnerov je zakázané vhadzovať : trávu, konáre a nebezpečné odpady (opotrebované pneumatiky, autobatérie, odpadové farby, laky a štetce, obaly znečistené rôznymi škodlivinami, zaolejované handry, jedlé oleje a tuky, staré televízory a iné elektronické zariadenia ).

oddelenie technických služieb

Zdieľať tento príspevok.