Rozhýbte deti inak. V Dolnom parku vznikol originálny prvok

Rozhýbte deti inak. V Dolnom parku vznikol originálny prvok

Dolný park v Kremnici je známy najmä pamätníkom obetiam Druhej svetovej vojny z Kremnice. Ponúka tiež prostredie plné zelene vhodné na šport a relax. V lete sa niekoľko aktívnych Kremničanov rozhodlo do parku priniesť prvok, ktorý môže deťom zábavnou a originálnou formou pomôcť v telesnom a kognitívnom rozvoji.

NTC – polygon alebo prvá fáza programu NTC, ktorý pomáha deťom v rozvoji

NTC – Nicola Tesla Center – je špecializovaný vzdelávací systém podporujúci telesný rozvoj a mentálnu kapacitu dieťaťa. Program vznikol v Srbsku, založil ho Dr. Ranko Rajović, neurofyziológ, a je určený rodičom, rodinným príslušníkom, deťom a učiteľom materských škôl a prvého stupňa ZŠ.

Na základe štúdie uskutočnenej medzi učiteľmi v Slovinsku sa dospelo k záveru, že dnešné generácie detí majú menej rozvinuté zručnosti a kognitívne základy (motorické zručnosti, pozornosť a sústredenie, schopnosť uvažovať a riešiť problémy, ako i všeobecné vedomosti a slovnú zásobu) ako mali predchádzajúce generácie detí pred piatimi – desiatimi rokmi.

Prvá Fáza programu NTC sa preto zameriava na podporu pohybových schopností detí a ich fyzickej aktivity. Práve projekt v Dolnom parku je inšpirovaný touto fázou programu NTC. ,,Na chodníku v parku je nakreslený polygon. Polygon je hra zložená z viacerých prvkov podporujúcich zdravý pohyb potrebný pre rozvoj oblastí mozgu a biologického potenciálu dieťaťa,” hovorí Jana Sýkorová, jedna z realizátoriek projektu. Tá zároveň dodáva, že v Dolnom parku v Kremnici si vie predstaviť aj kompletný NTC park, ktorý však musia schváliť majitelia programu. S nimi INAK, o. z., momentálne komunikuje.

V rámci polygonu v Dolnom parku si deti môžu zábavnou formou precvičovať prvky hrubej motoriky, dynamické prispôsobovanie oka, rotáciu, hry podporujúce schopnosť udržať rovnováhu, schopnosť koordinácie pohybu. Autor programu Dr. Rajović hovorí, že tieto aktivity aktivujú rozsiahle oblasti mozgovej kôry a stimulujú ich vzájomnú prepojenosť, čo podporuje rozvoj mozgu a následne i kognitívny vývoj.

,,V parku deti povzbudzujte, aby pomaly prešli trasou nakreslenou na chodníku. Nájdete na nej úseky podporujúce rozvoj rovnováhy, kde by malo dieťa chodiť iba po línii, kladúc nôžky jednu za druhou, bez vybočenia z čiary,  rotáciu – otáčanie sa, skákanie, chôdzu dozadu, zložité pohyby v drepe chodidlami aj rukami naraz,” hovorí Jana Sýkorová. Chodník je veľmi vhodný aj ako aktivita pre škôlky či školy. Je určený primárne deťom do 6 až 12 rokov, kedy vývoj mozgu z biologického hľadiska vrcholí.

Deti na trase môžu byť tiež povzbudzované k behu, celý kruh pre beh má dĺžku 257 m.

Vhodné je využívať trasu v parku so svojimi deťmi čo najčastejšie, ak je to možné, i niekoľkokrát do týždňa. ,,Aktivity na chodníku sú veľmi intuitívne a rozmanité,” dodáva Jana Sýkorová.

Chodník bol pripravený za necelý mesiac

Polygon v Dolnom parku mali realizátori v hlave už dlhší čas, nápad sa podarilo zrealizovať v júli. ,,Chodník sme namaľovali za necelé štyri týždne,” hovorí ďalšia z realizátoriek Katarína Ferenčíková s tým, že použili cestársku farbu.

Za pomerne malé množstvo financií a ostatných nákladov tak vzniklo v Kremnici jedinečné miesto, kde môžete so svojimi deťmi stráviť kvalitný čas na čerstvom vzduchu a zároveň ich zaujímavým a zábavným spôsobom podporiť v rozvoji.

,,Dolný park v našom meste poskytuje zelené zázemie pre oddych už mnoho rokov. V jeho strede je osadený pamätník obyvateľom Kremnice, ktorí počas II. svetovej vojny a Slovenského národného povstania položili svoj život vo viere a nádeji lepšej, pokojnejšej budúcnosti pre ďalšie generácie Kremničanov, vrátane tej našej, ako i generácie našich detí. Boli to ľudia ako my, ktorí prišli o život, aby sme i my mohli žiť v našom krásnom meste bez obáv a strachu o životy vlastné i životy našich najbližších, v pokoji a mieri. Keď do parku zavítate, skôr, ako si začnete užívať všetky možnosti, ktoré vám prináša, venujte im, prosím, aj s vašimi deťmi, tichú spomienku. Pri pamätníku nájdete tiež priestor na zapálenie sviečok. Ďakujeme!,” odkazujú na záver realizátori projektu.

 

Realizátori projektu:

Mesto Kremnica, v spolupráci s INAK, o.z. a o.z. Kreatívna spoločnosť VALAVA, Alexander Ferenčík, Katarína Ferenčíková, Katarína Valentová, Iveta Ceferová, Lenka Golhová, Michal Golha, Magdaléna Gáfriková.

 

Zdroj:

Ranko Rajović, Iva Rajović:  NTC PRE VŠETKÝCH, Ako deťom pomôcť rozvinúť ich potenciál

Metodická príručka k programu NTC, vyd. Fantao, Cesta fantázie o.z. 2019

 

 

 

Veronika Chrienová, realizátori projektu

Zdieľať tento príspevok.