Projekt malé eGov zlepšenia, štúdia uskutočniteľnosti, zverejnenie za účelom verejného pripomienkovania

Projekt malé eGov zlepšenia, štúdia uskutočniteľnosti, zverejnenie za účelom verejného pripomienkovania

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Kremnica

 

Mesto Kremnica sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Kremnica, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Mesto Kremnica prevádzkuje informačné systémy na zabezpečenie výkonu svojich kompetencií. Predkladaný projektový zámer prináša riešenie rozvoja existujúcej funkcionality. Mesto prevádzkuje informačné agendové systémy a elektronickú registratúru.

V súčasnosti vznikla potreba tieto systémy vzájomne integrovať vo väčšom rozsahu. Dôvodom sú požiadavky vyplývajúce z legislatívy zameranej na zníženie byrokratickej záťaže občanov a rozvoj funkčných požiadaviek eGovernmentu na Slovensku. Funkčné požiadavky smerujú ku skvalitneniu elektronických služieb mesta, ktoré mesto poskytuje. Minimalizovanie povinného kontaktu občanov a podnikateľov smerom k mestu. Projekt Malé zlepšenia eGov služieb mesta Kremnica zavedie princíp proaktivity do vybraných elektronických služieb,  princíp “jeden krát a dosť” a rozšíri a vybuduje nové integrácie na centrálne referenčné registre štátu ako zdroj dôveryhodných údajov.

Projekt malé “Malé zlepšenia eGov služieb mesta Kremnica” bude koncipovať a realizovať mesto ako gestor projektu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a výzvy č. OPII-2019/7/5-DOP.

Typ projektu je v zmysle výzvy “Malé zlepšenia eGov služieb”.

Projekt je príslušný k špecifickým cieľom v rámci kódu intervencie 78 – Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy:

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov,

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

 

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári
na e-mailovú adresu: msu@kremnica.sk do 11.10.2019, 16,00 hod.

 

Zdieľať tento príspevok.