Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu 2019

Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu 2019