V Centre voľného času pribudnú tábory

V Centre voľného času pribudnú tábory

Centrum voľného času v Kremnici už roky vytvára kvalitný voľnočasový program pre deti a mládež. O tom, aké krúžky majú deti najradšej a čo CVČ chystá v najbližšom období povedala jeho nová riaditeľka Hana Zlatošová.

 

Najobľubenejší je šport

Centrum voľného času v Kremnici ponúka pre žiakov základných škôl krúžky ako varenie, výtvarný, astronomický, strelecký či rozhlasový krúžok. Najnavštevovanejšie sú športové krúžky. ,,Najviac detí máme prihlásených na florbal, plávanie či stolný tenis,” hovorí hana Zlatošová s tým, že obľubená je aj gymnastika. Novinkami sú krúžky Svet fantázie, ktorý je zameraný na rozvoj výtvarných schopností, či Slovenčina hrou.

Na krúžky sa deti môžu prihlasovať od začiatku školského roka, v prípade záujmu aj počas roka.

 

Tábory a denné výlety

Okrem krúžkov sa Centrum voľného času venuje organizovaniu výletov a táborov. Práve túto oblasť plánuje nová riaditeľka rozšíriť. ,,Plánujeme pokračovať v organizovaní výletov, ktoré sme zatiaľ mali každý mesiac,” hovorí Zlatošová s tým, že CVČ s deťmi absolvovali výlet do Legolandu či Slovenskej Ľupče. V zime by sa podľa Zlatošovej chceli zamerať na turistiku do okolia Kremnice.

Okrem víkendov CVČ plánuje spestriť program deťom aj počas prázdnin a voľných dní, najmä v druhej polovici školského roka a v rámci letného voľna. ,,Chceme spraviť čo najviac táborov, hlavne pre deti z prvého stupňa, ktoré ešte nezostávajú doma bez dozoru,” hovorí Zlatošová. Letné prázdniny plánuje CVČ vyplniť deťom pobytovými a jednodňovými tábormi, v ponuke môže byť tiež tábor pri mori. ,,Plánujeme využiť aj granty a dotácie, pokiaľ sa nám to podarí,” doplnila Zlatošová. O programe a termínoch táborov CVČ bude rodičov dopredu podrobne informovať.

CVČ sa bude naďalej venovať aj podujatiam. Najbližšie bude v spolupráci s Kultúrnym a informačným centrom organizovať stretnutie detí s Mikulášom, počas roka nebude chýbať ani Beh na Kalváriu, MDD či cyklopreteky.

 

Veronika Chrienová

Zdieľať tento príspevok.