Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa 

 

9. 12. 2019, t. j. v pondelok

v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod.

 

sa uskutoční Kvapka krvi v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici.

 

Prineste si občiansky preukaz a kartičku poistenca.

 

„Každá kvapka pomôže zachrániť život“.

 

Zdieľať tento príspevok.