Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti  (narodenie, sobáš, úmrtie), ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  10 €

Prílohy, ktoré je potrebné predložiť sú uvedené v každom zápise.

Vybavené podľa dohody

U koho: Matrika – prízemie, kancelária č. 4 – Mgr. Ľuba Ďurčová, luba.durcova@kremnica.sk

Zápis o uzavretí manželstva

Zápis o narodení

Zápis o úmrtí

 

Zdieľať tento príspevok.