Erasmus+ na Základnej škole na Angyalovej ulici

Erasmus+ na Základnej škole na Angyalovej ulici

         

Erasmus+ na Základnej škole na Angyalovej ulici

Máme za sebou rušný týždeň. Od 12. – 16. novembra sme ako hosťujúca škola privítala žiakov z Chorvátska a Českej republiky v rámci projektu Erasmu+. Ako sme Vás už v Kremnických novinách v dvoch predchádzajúcich článkoch informovali, v sekcii Školské vzdelávanie – KA229 Školské výmenné partnerstvá našej škole schválili grant vo výške 21 156,00€.  Celková výška grantu celého projektu je skoro 70 000,00€. Našimi partnerskými školami sú Základní  škola Nový Jičín v Českej republike a Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica v Chorvátsku. Pod názvom „Tracking  the Common Heritage Steps“ (Sledovanie spoločných krokov dedičstva) sa skrývajú aktivity troch základných oblastí: Kultúra a história, Spoznávajme sami seba a Prírodné okolie.  Spoločným prvkom všetkých činností je rozdelenie do medzinárodných tímov, t. j. jeden Čech, jeden Chorvát a jeden Slovák pod vedením učiteľa z niektorej z týchto troch krajín, aby sme si osvojili kompetencie medzinárodnej spolupráce v európskom priestore a  rozšírili sociálne a profesijné väzby v krajinách EÚ preto, aby sa žiakom otvorili možnosti  štúdia a trhu práce.

Osem žiakov spolu s tromi učiteľmi pricestovali z každej krajiny už v pondelok večer. Ubytovali sa v príjemnom prostredí penziónu Veža na pešej zóne. Pracovať sme začali v utorok ráno v aule našej školy, kde všetkých prítomných účastníkov srdečne privítal riaditeľ Mgr. Igor Kríž. Projektové aktivity v Kremnici sa niesli pod názvom Spoznávajme sami seba.  Naše nesmelé pohľady pri prvom stretnutí čoskoro pominuli vďaka zábavným zoznamovacím hrám pod vedením bezprostredného p. učiteľa Matúša Bíreša. Po krátkej prestávke každá škola predstavila svoj príbeh o založení mesta vo svojom rodnom jazyku. Všetky divadelné spracovania príbehov boli veľkolepé, originálne a nápadité. Žiaci naplno ukázali svoj talent a možno aj tí, ktorí sa doteraz prejavovali ako nenápadní, sa skutočne osvedčili. Po rozdelení do medzinárodných tímov sme pokračovali prekladom týchto príbehov do angličtiny, ktorá je zároveň aj pracovným jazykom nášho projektu. Každý z týchto tímov usilovne pracoval pod vedením jedného z učiteľov. Za našu školu to boli pani učiteľky Mgr. Júlia Fronková a Mgr. Ivana Šebeňová. Na priebeh celého projektu dozerala koordinátorka Ing. Ivana Horváthová. K tomuto prekladu boli každým tímom vytvorené plagáty, komiksy, ilustrácie alebo leporelá. Poslednou aktivitou vo štvrtok bolo vytvorenie originálnej sady spoločenskej kartovej hry Kvarteto, ktorá bežne obsahuje 32 kariet. Tá naša má 56 kariet rozdelených do 14 štvoríc. Každá štvorica obsahuje jedno slovo súvisiace s príbehmi o založení mesta v štyroch jazykoch – v angličtine, chorvátčine, češtine a slovenčine. Pracovný program vyvrcholil slávnostným vyhodnotením, kde žiaci predstavili výsledky svojej trojdňovej práce za prítomnosti primátora mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexandra Ferenčíka a dostali z rúk koordinátorky projektu Ing. Ivany Horváthovej ECVET certifikáty preukazujúce dosiahnuté kompetencie a k tomu aj sladký darček od kremnického medovnikárstva Haurík.

Obedné prestávky vystriedali popoludnia, počas ktorých sme sa snažili ukázať našim hosťom to najzaujímavejšie z histórie a kultúry nášho mesta.  Mohli nahliadnuť do útrob kremnických múzeí a čo-to si aj vyrobiť svojimi šikovnými rukami na tvorivých dielňach v galerijných priestoroch NBS-MMM pod vedením bývalej kolegyne Mgr. Evy Duškovej. Výhľad z veže Kremnického zámku na naše malebné okolie zakončil bohatý utorkový program. V stredu sme si po komentovanej prehliadke mesta a novej expozície výnimočností Kremnice v priestoroch informačného centra, mohli pozrieť aj výrobu miestnej cukrovinkovej špeciality v podobe kremnických krumpľov v dobových kostýmoch a samozrejme, že sme tú dobrotu aj ochutnali. Vo štvrtok sme po krátkej vychádzke po bývalom tzv. Kaiserwegu, dnes známej ako Banská cesta, vstúpili do hlbín zeme v banskom múzeu Andrej štôlňa. V banskom oddychovom priestore „ulme“ sme pre hostí pripravili typické banské pohostenie – chlebík natretý masťou a posypaný cibuľkou. Po chvíľke strávenej v úplnej tme, sme sa vydali na cestu von. V piatok sme navštívili najstarší a najdlhšie nepretržite fungujúci podnik na svete, kremnickú mincovňu. Po prehliadke razenia mincí sme sa presunuli do Relax centra na Skalke. Kultúrny program potom vystriedalo športové popoludnie – florbalový zápas, bowling, squash, bazén, sauna a posilňovňa. Príjemne unavení sme stratenú energiu doplnili spoločnou večerou v horskom hoteli Minciar. Po výdatnej večeri sa rozbehol družný rozhovor o celotýždenných zážitkoch a nechcelo sa nám ani ísť domov.

Vzniknuté priateľstvá sa utužili počas sobotňajšej návštevy v rodinách. Skupinka chlapcov navštívila dokonca aj kino vo Zvolene, kým tá ďalšia pod dozorom rodičov bola dokonca aj na výlete v Bojniciach. Učitelia si zatiaľ pozreli kremnické pivnice a podzemie františkánskeho kláštora počas III. ročníka vínnych slávností.

V rámci aktivít v oblasti Prírodné okolie budeme zbierať rastliny a vytvárať z nich herbáre, ktoré budú potom použité na všetkých troch školách ako učebné pomôcky pre predmet biológia. Na vychádzkach do okolia domácich miest si odfotografujeme krásy našej prírody, ktoré potom odprezentujeme na návšteve v Chorvátsku počas prvého júnového týždňa v roku 2020, kde zároveň aj ukončíme naše projektové aktivity.  Dúfame, že po dvoch rokoch spoločnej práce, vzniknuté priateľstvá troch slovanských krajín dlho pretrvajú a prispejú k formovaniu budúcnosti Európy.

 

Poďakovanie patrí ešte aj učiteľkám Mgr. Barbore Čižniarovej a Mgr. Zuzane Laukovej za pomoc pri organizovaní popoludňajších akcií a výzdobe školy.

 

Podrobné informácie o realizácii projektu budú priebežne zverejňované na webovej stránke našej školy www.zsangykrc.edupage.org v časti O škole.

 

Zdieľať tento príspevok.