Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien č. 1 ÚPN zóny Veterník Kremnica

Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien č. 1 ÚPN zóny Veterník Kremnica