Verejná vyhláška-oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška

Zdieľať tento príspevok.