Africký mor ošípaných – identifikácia a registrácia chovov ošípaných