Videozáznam z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 12.12.2019