Kremnica sa stane členom OOCR Stredné Slovensko

Kremnica sa stane členom OOCR Stredné Slovensko

Kremnica bola členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec – Kremnicko od roku 2012. Tá sa však od januára 2020 premenuje na Turiec. Kremnica by tak v názve organizácie už nefigurovala.

,,Požiadavka na zmenu názvu vyšla zo strany poslancov mesta Martin a okolia. Tí pokladajú spojenie za nezmyselné, keďže naše mesto nespadá do Žilinského samosprávneho kraja,” vysvetľuje zástupkyňa primátora mesta Iveta Ceferová. To, že Kremnica patrí do iného kraja ako ostatné mestá v organizácii bol problém už aj v minulosti, rovnako aj nedostatočná dopravná dostupnosť. Zmena názvu OOCR Turiec-Kremnicko bola hlavným dôvodom na vystúpenie z organizácie, ktoré na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva podporili všetci poslanci. Tí zároveň odhlasovali vstup Kremnice do OOCR Stredné Slovensko, ktorá mestu už v minulosti členstvo niekoľkokrát ponúkla. ,,OOCR Stredné Slovensko už dlhodobo finančne podporuje projekty mesta Kremnica v oblasti cestovného ruchu,” uviedla Ceferová.

Medzi výhody vstupu Kremnice do OOCR Stredné Slovensko Iveta Ceferová zaraďuje tiež budovanie infraštruktúry, možnosti podpory projektov a podujatí a príslušnosť do Banskobystrického samosprávneho kraja. Ročný členský príspevok do OOCR Stredné Slovensko bude rovnako ako v predošlej organizácii 3000€.

 

Veronika Chrienová

 

Zdieľať tento príspevok.