Parkovanie v meste a jeho benefity

Parkovanie v meste a jeho benefity

V minulom čísle Kremnických novín sme vás informovali o schválení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 7/1912 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica.

Na regulovaných parkoviskách možno v čase vyznačenom na dopravnej značke parkovať len s platnou jednorazovou parkovacou kartou (hodinovou, príp. celodennou), alebo s platnou celoročnou parkovacou kartou (neprenosnou, prenosnou príp. rezidentskou), resp. po uhradení poplatku formou SMS.

Veríme, že spoplatnenie parkovania na Skalke a vyhradených plochách v meste prinesie ako benefit zníženie počtu osobných motorových vozidiel parkujúcich na týchto miestach a tiež,  že autá sa začnú ekonomickejšie a ekologickejšie využívať viacerými spolucestujúcimi.

Zmena VZN neprináša len negatíva. Benefitom pre vás, ktorí si karty alebo celodenné parkovacie lístky zakúpite je aj to, že platia nielen v meste, ale aj na Skalke a naopak.

Pre držiteľov celoročnej parkovacej karty je na parkovanie na Skalke vyhradené parkovisko pod halou Relaxu smerom ku garážam Bielej stopy a MKL. Takéto isté parkovisko je vyhradené aj v meste, a to za hotelom Centrál.

Tí, ktorí nemajú záujem o zakúpenie si parkovacej karty, prípadne celodenného parkovacieho lístka budú môcť využiť  vyhradené parkovacie miesta s časovým obmedzením.

Tieto sa zriadia na obmedzený čas státia 15, príp. 30 minút na:

Pakovisku Jeleň – 5 miest – parkov. miesta budú zriadené v jarných mesiacoch r. 2020

Pri poliklinike – 2 miesta – parkov. miesta budú zriadené čo najskôr

Na autobusovej  stanici – 4 miesta – parkov.miesta sú už zriadené

Námestie SNP – 3 miesta – parkov. miesta sú už zriadené

Doba spoplatnenia je od 8.00 hod. do 17.00 hod.  Pred a po uvedenom čase si môžete svoj nákup, prípadne vybavenie osobných vecí zrealizovať zdarma.

 

Mestská polícia Kremnica

 

 

Zdieľať tento príspevok.