V Domove dôchodcov v Kremnici sa ukrývajú unikátne ručné práce

V Domove dôchodcov v Kremnici sa ukrývajú unikátne ručné práce

Domov dôchodcov a sociálnych služieb v Kremnici poskytuje sociálne služby seniorom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím. Vďaka individuálnemu prístupu a rodinnej atmosfére sa zariadenie v Kremnici stáva skutočným domov pre desiatky ľudí.

Domov dôchodcov poskytuje starostlivosť pre 26 seniorov a 8 dospelým zdravotne postihnutým ľuďom. Okrem ošetrovateľskej, opatrovateľskej a asistenčnej starostlivosti ponúka tiež sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu, sociálne poradenstvo či felinoterapiu – terapiu s mačkou. Momentálne má domov dôchodcov pre svojich obyvateľov k dispozícii 1 mačku Maťu, ktorá býva priamo v zariadení. ,,Snažíme sa o individuálny prístup, vždy hľadáme, čo je v človeku a tak sa snažíme mu prispôsobiť program, priblížiť sa k nemu,” hovorí riaditeľka zariadenia Božena Schniererová. Tá dodáva, že obyvatelia k nim prichádzajú z rôznych miest a adaptačný proces na nové prostredie môže trvať  3 až 6 mesiacov. ,,Sme tu ako rodina. Keď nás niekto opustí, je nám to veľmi ľúto a chýba nám,” dodáva Schniererová.

Kultúrne podujatia, ručné práce, verejná prezentácia výrobkov

Súčasťou každodenného života obyvateľov domova sú rôzne aktivity, medzi ktoré patria aj ručné práce. ,,Používame materiály ako napríklad staré vlny či oblečenie, napríklad aj pánske košele. Naše výrobky sú formou upcyklácie,” vysvetľuje riaditeľka domova dôchodcov. Upcyklácia je vytváranie nových výrobkov z použitých materiálov. Vzniká tak menej odpadu a šetrí sa životné prostredie.

Výrobky obyvateľov Domova dôchodcov a sociálnych služieb sú Kremničanom známe z ich prezentácie na jarmoku či Kremnických gagoch. Produkty ručných prác obyvateľov domova sú naozaj výnimočné. Patria medzi ne napríklad špeciálne terapeutické pomôcky pre obyvateľov postihnutých demenciou (na obrázku v strede), ktoré môžu pomôcť pri rôznych prejavoch tohto ochorenia. Ide o vankúš, deku či zásteru, ktorá je doslova posiata množstvom tvarov z rôznych materiálov. Človek, ktorý má pomôcku na sebe, si tak môže zamestnať ruky preberaním korálikov, zaväzovaním šnúrok či hraním sa s rôznymi povrchmi. Poľa toho táto ,,vychytávka” dostala názov Šťastné ruky. ,,Pri vytváraní pomôcky sme sa inšpirovali produktmi pre malé deti, ktoré pomáhajú pri rozvoji motoriky,” vysvetľuje Schniererová.

Okrem ručných prác sa v domove venujú aj duchovnej činnosti v podobe misijných projektov či spoluprácami so zahraničím, konajú sa tu tiež bohoslužby oboch kremnických cirkví. Nechýba však ani zábava. Koná sa tu množstvo kultúrnych podujatí, osláv, organizujú sa výlety.

Domov dôchodcov a sociálnych služieb v Kremnici spolupracuje s Knižnicou Jána Kollára, s ktorou organizuje hry a prednášky. S detským domovom Maurícius organizujú vzájomné čítanie, kremnické škôlky takisto domov dôchodcov navštevujú.

Pred Vianocami sa domov dôchodcov zapája napríklad do projektu Vianočný zázrak, v rámci ktorého ľudia plnia seniorom vianočné priania (www.vianocnyzazrak.sk). ,,Na Vianoce sa zapájame tiež do Vianočnej pošty pre seniorov, chodia k nám listy aj zo zahraničia. Tento rok sme sa zúčastnili aj projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok,” dopĺňa Schniererová.

Obyvatelia Domova dôchodcov a DSS v Kremnici sa aj vzdelávajú, nechýbajú napríklad kurzy prvej pomoci so Slovenským červeným krížom. Domov navštevujú tiež červené nosy z projektu Smiech nepozná vek. ,,Chceme, aby si tu každý obyvateľ našiel niečo pre seba, čo mu je blízke,” uzatvára riaditeľka Božena Schniererová.

 

Veronika Chrienová

 

Zdieľať tento príspevok.