Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa:

24.1.2020, 28.1.2020, 10.2.2020, 6.2.2020, 7.2.2020, 19.2.2020

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská

distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

uvedené v prílohe tohto listu.

Vyrozumenie_24.1.2020

Vyrozumenie_28.1.2020

Vyrozumenie_10.2. 2020   Vyrozumenie_10.2.2020

Vyrozumenie_6.2. 2020

Vyrozumenie_7.2. 2020

Vyrozumenie_19.2.2020

Vyrozumenie_24.2.2020

Vyrozumenie_ 26.2.2020

Zdieľať tento príspevok.