Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2020 – upozornenie