Kremnica získala grant na projekt WiFi pre mesto Kremnica

Kremnica získala grant na projekt WiFi pre mesto Kremnica

Projekt je zameraný na vybudovanie WiFi prístupového bodu na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým  občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených priestranstvách:

Štefánikovo námestie

Námestie Veterník

Železničná stanica

Parkovisko Jeleň

Autobusová stanica

Kalvária

Hradný areál

Dom dôchodcov

Pešia zóna

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba. 

Na projekt WiFi pre mesto Kremnica nám bola schválená suma 14 250 eur z grantu Úradu podpredsedu vlády SR s 5% spolufinancovaním zo strany mesta.

Zdieľať tento príspevok.