Prvý školský polrok našich prváčikov ZŠ Pavla Križku Kremnica

Prvý školský polrok našich prváčikov ZŠ Pavla Križku Kremnica

Prvá polovica školského roka 2019/2020 je za nami.  Každá trieda zhodnotila uplynulé obdobie. Školské úspechy i neúspechy, radosti i starosti, splnené i nesplnené želania. Svoj prvý školský polrok majú za sebou aj naši prváci. Je ich 29. Už sú z nich ozajstní školáci. Usilovne sa učia všetko podstatné pre život – čítať, písať, počítať a poznávať okolitý svet. Úspešné zvládnutie školských povinností je výsledkom veľkej snahy detičiek, zodpovedného prístupu učiteliek a láskavej podpory rodičov.

Prvákom a všetkým žiakom školy prajeme úspešný štart do ďalšieho školského polroka. Nech je úspešný a plný radosti z objavovania a poznávania.

Pani učiteľky prvých tried zhodnotili školský polrok nasledovne.

 Naša 1.A

Zvieratká nás sprevádzajú celým vyučovaním. Aby sa prváčikovia, ktorí prišli do neznámych priestorov nebáli, privítala ich veľká plyšová kengura. Deti ju mohli pohladkať, postískať a tak sa cítili lepšie. Neskôr, keď už budú vedieť písať, si ju  vezmú domov, strávia s kengurkou deň a napíšu nám o tom. Precvičia  tak písanie niečím, čo ich baví a už teraz sa na to tešia. Toto zvieratko ich učí aj slušnému správaniu. Za každý dobrý skutok, pekné správanie dostanú odmenu – trávičku pre kenguru. Zvieratká nám pomáhajú spoznávať všetky písmenká. Každého nového člena abecedy  nám niekto prinesie. Už sme mali v triede  B-ociana, A – ligátora, I –hlu morskú, D –elfína  a mnoho iných.Deti sú zvedavé  a zakaždým hádajú, kto príde.O zábavné vyučovanie sa nám stará aj maňuška Mimo. Je to Mimozemšťan zo šlabikára, ktorý robí všetko nesprávne. Nevie počítať, mýli si číslice, písmenká a píše ich zle. Deti sa ho snažia všetko naučiť a ani sami nevedia, že sa učia s ním. Ak ho v niektorý deň nepoužijem, kričia, kedy sa už Mimo zobudí. Deťom sa veľmi páči netradičné vyučovanie, ako napríklad práca v skupinkách.  Musia sa však ešte naučiť spolupracovať.  Radosť im prináša aj vyučovanie s tabletmi.Nové poznatky však nezískavame len v triede.Navštevujeme knižnicu, kde spoznávame nové knihy a literárne postavy. Na  workshope  nás privítal  Osmijanko,  postava z rovnomernej knihy od Kristy Bendovej.  V galérii si vždy pozrieme novú výstavu a prinesieme peknú výtvarnú prácu z tvorivej dielne.  Chodíme sa bobovať  a chystáme sa aj  korčuľovať.  Deti milujú športové aktivity  a veľmi rýchlo sa učia. Dokázali to aj pri testovaní  športovej zdatnosti, ktorú sme absolvovali hneď v októbri.  Aj teraz sa dožadujú zábavných hier a testovacích cvikov, hoci boli niektoré dosť náročné.Tešíme sa tiež na príchod jari, kedy  budeme viac času tráviť v prírode. Zimné počasie nám prekazilo výlet na  Lúčky, kde sme mali vybavené odpíliť si vlastný vianočný stromček. Jeden s oteckov nám ho však priniesol  a deti  ho zdobili,  vyrábali ozdoby.  Radostnú vianočnú atmosféru  sme si spríjemnili aj zdobením  medovníkov. Neviem, čo bolo pre nich väčšou radosťou – vlastná výroba, alebo maškrtenie cukrovej polevy.  Peknú rodinnú predvianočnú pohodu  nám priniesla aj maminka jedného  žiaka, ktorá v rámci vyučovania s rodičom, čítala deťom anglické rozprávky a priniesla napečené koláče.  O takúto  sladkú odmenu na dobitie energie, ktorú deti vydajú pri práci, sa nám postarala už niekoľko krát.Vyučovanie máme spestrené aj mnohými  divadielkami a výchovnými koncertami. Jeden z najkrajších bol výlet do Zvolena, kde sme si pozreli  divadielko Tri krása sveta. Deti sa vrátili domov naradostené, plné krásnych zážitkov.

Našich žiačikov, usilovných ako včielky, zvedavých ako mačiatka, veselých a nezbedných ako veveričky, stále sa učiacich ako medvedíky, čaká ešte veľa krásnych zážitkov a  cestovania za novými poznatkami.Ako pani učiteľka sa teším, že môžem byť pri tom, pomáhať im a vychovávať  spolu s rodičmi  osoby silné a samostatné ako levy.

Mgr. Denisa Botková Beňová, triedna učiteľka 1.A

Naša 1.B

Naši prváčikovia už majú pomaly za sebou prvý polrok v škole. Urobili skutočne veľký kus práce. Okrem získavania školských vedomostí a zručností zažili aj množstvo netradičných aktivít v mimoškolskom prostredí. Navštívili divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, rozprávkové predstavenie Tri krásy sveta. V Knižnici Jána Kollára v Kremnici sa zúčastnili zaujímavého workshopu. Jeho hlavnou témou bola kniha Márie Ďuríčkovej – O GuľkoviBombuľkovi. Žiaci inscenovali príbeh, vyplnili tajničku a vyrobili si svojho vlastného papierového hrdinu Guľka Bombuľka. V galérii múzea si boli pozrieť peknú výstavu – Kresba líniou, ktorá bola spojená s tvorivými aktivitami.  Niektorí prváci si vyskúšali účinkovanie v školskom divadielku, ktorého témou boli odpadky a ochrana prírody.Súčasťou vyučovania sa stali aj niektorí rodičia, ktorí v rámci školského projektu navštívili triedu prvákov. Pripravili si pre deti zaujímavé témy a aktivity. Vyučovanie im spestrili tvorivým čítaním, informáciami o činnosti Horskej služby a pútavým rozprávaním o sliepočkách. V predvianočnom čase sa deti zapojili do krásnej výzvy.Ukázali, že majú dobré srdiečka. Zo svojich kresbičiek vytvorili vianočné pohľadnice. Poslali ich  osamelým babičkáma deduškom do domovov. Pod vianočné prianie sa už vedeli pekne podpísať.  Posledný predvianočný školský deň strávili v čitárni knižnice, kde si čítali pri krbe príbehy.Prváci hravo zvládli prvé písmenká, slabiky, slová, vety, úlohy z matematiky i angličtinu. Na prvouke robili prvé malé pokusy. Veľmi radi cvičia, spievajú, maľujú a tvoria. Vybavenie našej triedy nám dáva možnosť pracovať nielen s veľkým množstvom učebných pomôcok, ale aj obmieňať výučbu pomocou modernej techniky. Trieda je však útulná najmä vďaka veselým kresbičkám  prváčikov. Nenahraditeľné je aj učenie v ekoučebni a šantenie detí na ihrisku a v peknom vonkajšom areáli školy. V rámci triedy majú žiaci motivačnú tému – psíkov. Za odmenu si každý zbiera pre svojho psíčka kostičky. Každý sa snaží, aby jeho psík nezostal hladný. Počas zbierky pre útulok zvieratiek doniesli pre ozajstné hladné psíky potravu a prikrývky. Pracovný deň sa končí u prvákov spätnou väzbou. Každé dieťa si svoje zážitky a pocity z daného dňa označí veselou alebo smutnou tváričkou na búdke svojho psíka. Verím, že radosť  zo školy  a zo získavania vedomostí a zručností bude u malých školákov pretrvávať a úspešne budú zvládať všetko, čo ich čaká.

Mgr. Ingrid Mališová, triedna učiteľka 1.B

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.