Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,konaného dňa 24. februára 2020