Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vykonávať dobrovoľnícku činnosť v karanténnom zariadení MV SR.

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vykonávať dobrovoľnícku činnosť v karanténnom zariadení MV SR.

na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácii (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Slovenského Červeného kríža, ako aj ďalšie dobrovoľnícke organizácie) pôsobiace na území daného samosprávneho kraja, ktorých členovia, by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

–          registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR;

–          pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú);

–          zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR.

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonávanie jednotlivých úloh.

Okrem príslušných dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a podobne.

Dobrovoľníci budú mať zdarma poskytnuté:

–          potrebné ochranné pracovné prostriedky;

–          celodennú stravu (raňajky, obed, večera).

 

 

Zdieľať tento príspevok.