Úradné hodiny mestského úradu v Kremnici platné od 27.04.2020

Úradné hodiny mestského úradu v Kremnici platné od 27.04.2020

Dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

 

Pred návštevou oddelení mestského úradu zvážte svoj zdravotný stav.

Osobám, ktoré sa vrátili z ohrozených oblastí, alebo majú príznaky nachladnutia a chrípky je vstup do úradu zakázaný.

 

 Pred osobným kontaktom so zamestnancami úradu uprednostnite kontakt telefonický alebo e-mailový.

 

Úradné hodiny:

Pondelok:                   9:00 do 15:00 hod

Utorok:                        nestránkový deň

Streda:                        10:00 do 16:00 hod

Štvrtok:                       nestránkový deň

Piatok:                        8:00 do 14:00 hod

 

E-mailové a telefonické kontakty na oddelenia mestského úradu:

Primátor mesta

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík:  primator@kremnica.sk    t.č. 045 228 97 93   mobil: 0903 808 560

Zástupca primátora

Iveta Ceferová   msu@kremnica.sk     t.č. 045 228 97 26     mobil: 0911 541 734

Sekretariát primátoramsu@kremnica.sk     t.č. 045 228 97 92

 

Oddelenie organizačné a správne (kancelária prvého kontaktu, evidencia obyvateľstva, opatrovateľská služba): spravne@kremnica.sk t.č.: 045 228 97 kl. 12, 14, 94, 95, 97 ;

Mobil na oddelenie ORGaSPR: 0911 191 709

Matrika: matrika@kremnica.sk t.č.: 045 228 97 kl. 12, 95

Vedúca oddelenia: Mgr. Ľuba Ďurčová     mobil: 0903 515 794

 

Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít (dane a poplatky, pokladňa, ekonomické a podnikateľské aktivity, účtovníctvo a mzdy): ekonomicke@kremnica.sk

t.č. 045 228 97 kl. 28, 24, 46, 35, 36, 40, 29, 96

mobilné čísla na oddelenia EaPA: 0903 515 795;  0911 275 491;  0910 998 832

Vedúca oddelenia: Ing. Renáta Nováková      mobil: 0904 447 410

 

Oddelenie školstva, kultúry a športu: skolstvo@kremnica.sk

Mgr. Zuzana Gretschová     t.č. 045 228 97 45      

                       

Oddelenie výstavby a životného prostredia:vystavba@kremnica.sk

t.č. 045 228 97 kl. 75, 23, 16, 75        mobil: 0911 545 179

Stavebný úrad: stavebnyurad@kremnica.sk

t.č. 045 228 97 kl. 32, 99     mobil: 0911 545 179

Vedúca oddelenia: Ing. Jana Kyselicová      mobil: 0903 545 179

 

Hlavný kontrolór: hlavnykontrolor@kremnica.sk

Ing. Beata Kirková     mobil: 0910 998 834

 

Technické služby: technickesluzby@kremnica.sk

t.č. 045 674 29 51       mobil: 0911 880 090 alebo 0903 542 172

Vedúca oddelenia: Ing. Lucia Királyová      mobil: 0905 921 426

 

Mestská zeleň: mestskazelen@kremnica.sk

t.č. 045 670 06 25

Vedúca oddelenia:  Ing. Andrea Mutňanská      mobil: 0911 218 133

 

Mestský bytový podnik:

Riaditeľka
Ing. Lenka Reichlová
045/ 674 24 71
lenka.reichlova@kremnica.sk

 

Kultúrne a informačné centrum, príspevková organizácia

Riaditeľka
Ing. Zuzana Tileschová
045/ 228 97 80
0908 726 622
zuzana.tileschova@kremnica.sk

 

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke mesta: www.kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.