Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu 2020

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu 2020