Ako v meste fungujú školy a kultúra?

Ako v meste fungujú školy a kultúra?

10. marca 2020 boli na Slovensku zrušené všetky kultúrne, spoločenské či športové podujatia. Pre verejnosť sa uzavreli aj múzeá, galérié a expozície, o pár dní neskôr zostali doma aj deti zo škôl a škôlok. Kremnica ako mesto, ktoré z veľkej časti žije cestovným ruchom, odrazu zostala bez turistov. Ako vlastne funguje vyučovanie na ďiaľku v našich základných školách, Čo robia kultúrne a spoločenské inštitúcie počas ich uzavretia?

Základné školy

Ako mnoho iných škôl na Slovensku, aj ZŠ Pavla Križku, ZŠ na Angyalovej ulici a ZUŠ J. L. Bellu vyučujú svojich žiakov prostredníctvom internetu. ,,Naši učitelia sa za minimálny čas museli preorientovať na online vyučovanie, na vzdelávanie pedagógov sme využili aj webináre,” hovorí riaditeľ ZŠ na Angyalovej ulici Igor Kríž. Žiaci tejto základnej školy sa vyučujú prevažne cez Zoom, kde sa navzájom vidia žiaci aj učitelia. ,,Majú vypracovaný virtuálny rozvrh, žiaci prvého stupňa na maximálne 2,5 hodiny denne, deviataci aj na 4 hodiny,” vysvetľuje ďalej Kríž.

Podobne je na tom aj ZŠ Pavla Križku, kde však vyučovanie prebieha cez Skype. ,,Postupne sme vytvorili pevný rozvrh, podľa ktorého sa jednotlivé triedy učia denne. Každá učiteľka poslala deťom link, na ktorom prebieha v presne stanovený deň a hodinu vyučovanie. V súčasnosti učíme online v každej triede 5-7 hodín za týždeň,” hovorí riaditeľka Mária Slašťanová. ,,Veľmi dbáme na pravidelnosť vyučovania, aby deti nestratili návyk zúčastňovať sa vyučovania. Vďaka tomu môžu vo virtuálnej triede stretnúť spolužiakov a porozprávať sa,” dodáva Slašťanová.

Pokiaľ deti nemajú prístup k internetu, učitelia zo ZŠ na Angyalovej ulici im úlohy zadajú telefonicky, prípadne si pre ne chodia ku škole.

V ZŠ Pavla Križku funguje aj školský klub detí a doučovanie detí so špeciálnymi potrebami. ,,Pani vychovávateľky posielajú deťom úlohy pre voľnočasové aktivity. Pani asistentky, špeciálna a  sociálna pedagogička sa individuálne venujú deťom, ktoré potrebujú doučovanie,” vysvetľuje Mária Slašťanová.  Obaja riaditelia základných škôl sa zhodujú, že počítačová gramotnosť ich pedagógov sa výrazne zlepšila. Obe školy sa však už tešia opätovné spustenie štandardnej dochádzky detí.

Online vyučovanie prebieha aj v ZUŠ J. L. Bellu, ktorej učitelia využívajú aplikácie Zoom, WhatsApp či Gmail. Takto výučba prebieha najmä v hudobnom odbore. Výtvarný odbor práce žiakom zadá a následne ich odfotené ,,vystavuje” na svojej stránke. ,,Digitalizácia v našej škole funguje už dávno, učitelia po technickej stránke nemali skoro žiadne problémy,” hovorí riaditeľ ZUŠ Marek Žuffka. Pre žiakov boli vytvorené aj skupiny na facebooku, kde napríklad z tanečného odboru dostávajú odkazy na rôzne inštruktážne videá či úlohy z hudobnej teórie.

Kultúra

Kremnica bez turistov zasiahla mnoho miestnych podnikateľov, ale aj Kultúrne a informačné centrum. ,,Poskytujeme v služby v plnom rozsahu, avšak záujem o ne súvisí s aktuálnou situáciou. Klienti najčastejšie požadujú kopírovacie služby skenovanie, či vytlačenie dokumentov,” hovorí riaditeľka KIC Zuzana Tileschová.

Prevádzka Relax centra je do odvolania zatvorená, via ferraty Komín by mali byť verejnosti prístupné od 1. júna. Tento termín je už tradičný, keďže tu do konca mája zvykne prebiehať hniezdenie sokola sťahovavého.

Knižnica Jána Kollára sa snaží udržať si priazeň čitateľov prostredníctvom online aktivít, pre čitateľov je prístupná e-knižnica, ktorá ponúka tisíce titulov v elektronickej verzii (viac sa dočítate na nasledujúcej strane).

Možnosť venovať sa iným aktivitám, na ktoré počas rušnej sezóny nebol čas, využila Akropola Kremnica. ,,Obnovili sme časť podlahy vo Film Bare, vymenil sa koberec na pódiu v kinosále, maliarske nátery na viacerých miestach, vo vestibule sme vyrobili akustické panely na protiľahlých stenách, čo výrazne prispelo k zlepšeniu akustiky v tomto priestore. Dokončuje sa backstage na bývalých pánskych wc. Plánujeme ďalšie práce aj v exteriéri, najmä na námestíčku, revitalizáciu lavičiek a prvkov pre deti,” hovorí Zdeno Gális z Akropoly. Návštevníci Akropoly sa v máji však asoň virtuálne do obľúbeného priestoru môžu vrátiť. ,,Budeme realizovať niekoľko podujatí formou online prezentácie. Pôjde o živé vystúpenia, ktoré budú zaznamenávané v Akropole a prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí šírené pre verejnosť. Prezentovať budeme takto koncertné vystúpenia a prednášky,” hovorí Gális s tým, že väčšinu podujatí naplánovaných na marec, apríl, máj budú realizovať v iných termínoch. ,,Budeme sa snažiť využívať najmä otvorené priestory: na námestíčku pred Akropolou a v Zechenterovej záhrade,” dodáva. Podľa všetkého sa tento rok neuskutoční festival Kremnická Jazzda.

Do virtuálneho sveta sa presunuli aj expozície NBS – Múzea mincí a medailí. ,, Na stránke www.muzeumkremnica.sk ponúkame zaujímavé virtuálne prehliadky numizmaticko-historickej expozície Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska a expozícií Mestského hradu v Kremnici. Doteraz sme zaznamenali 903 sledovateľov,” hovorí Miriam Kostrianová z NBS – MMM, ktoré okrem expozícií organizuje aj množstvo podujatí. ,,Neuskutoční sa tradičný Jarný koncert, ani májová Noc múzeí a galérií. V prípade večerného podujatia Noc múzeí a galérií jedinou zmenou je dátum. Pôvodný termín, ktorý bol určený na 16. 5. 2020 sa pravdepodobne uskutoční až 14. 11. 2020 a vychádza z návrhu Európskeho tímu Noci múzeí a galérií vo Francúzsku. V pláne sme mali aj slávnostné otvorenie novej dlhodobej výstavy venovanej kremnickému meštianskemu streleckému spolku a jeho terčom, ktorej termín otvorenia musíme posunúť až do druhej polovice roka 2020.

Na tohtoročné leto máme naplánovaných päť podujatí, konkrétne dva koncerty a tri podujatia pre rodiny s deťmi. V aktuálnom čase ale nevieme zaručiť, či sa podujatia uskutočnia, alebo ich realizácia bude ohrozená,” vysvetľuje Kostrianová. V NBS – MMM boli tiež donútení zmeniť plán výstav pre tento rok. ,,Výstava v galérii s názvom Salón < 55 kremnických výtvarníkov, ktorej vernisáž sa uskutočnila 20. 2. 2020 bude pre verejnosť prístupná pravdepodobne až do augusta 2020. Mrzí nás, že niektoré veľmi zaujímavé výstavy, ktoré sme plánovali v roku 2020 sprístupniť, musíme z dôvodov súvisiacich s koronavírusom zrušiť, pri niektorých nastane úprava termínov otvorenia,” dodáva.

 

Veronika Chrienová

Redakcia Kremnických novín

Zdieľať tento príspevok.