Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa                                            

                                                   4.11.2020 od 08:30 hod. do 15:30 hod.                                                  

                                                   2.11.2020 od 08:30 hod. do 15:30 hod.                                               

                                                23.10.2020 od 08:30 hod. do 15:30 hod.                   

                                                22.10.2020 od 08:00 hod. do 15:00 hod.                       

                                                                                                                                                             

Vyrozumenie 4.11.2020  

Vyrozumenie 2.11.2020                                                                  

Vyrozumenie 23.10.2020

Vyrozumenie 22.10.2020                                                            

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská

distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

uvedené v prílohe tohto listu.

Zdieľať tento príspevok.