Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa

                                           

                                                26.06.2020 od 08:00 hod. do 16:30 hod.     

Vyrozumenie_26.06.2020                              

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská

distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

uvedené v prílohe tohto listu.

Zdieľať tento príspevok.