Nový Kremnický letopis už v predaji

Nový Kremnický letopis už v predaji

OZ S.O.S. Kremnica pripravilo už celkovo 35. číslo časopisu Kremnický letopis (1/2019). Tentokrát ide o kombinované textovo-obrazové číslo zamerané na architektonické pamiatky mesta Kremnica a, žiaľ, ich devastáciu (asanácie) za obdobie posledných zhruba 15 rokov. Kremnica mala problém s búraním hodnotných objektov už aj v minulosti (v období druhej polovice 20. storočia), v poslednom čase sa však s necitlivými asanáciami ,,roztrhlo vrece“. Celkovo ide o 11 objektov, z ktorých, až na jednu výnimku, všetky stáli v pamiatkovej zóne mesta Kremnice.

Naším zámerom je upozornením na problém asanácií zabrániť ich ďalšiemu pokračovaniu, a tým znehodnocovaniu urbanizmu mesta. Je zvláštne, že ľudia v Kremnici chodia každodenne okolo neuveriteľných historických a architektonických hodnôt a vôbec si to neuvedomujú. Od druhej svetovej vojny dodnes zmizlo v Kremnici zo zemského povrchu možno až 200 – 250 historických domov, čo je vskutku obrovské číslo. Napriek tomu si mesto stále zachováva svoj genius loci, preto by sme ho už nemali ochudobňovať o ďalšie stavby necitlivými asanáciami. Pohodlne a kultivovane (moderne) sa dá bývať aj v starých objektoch. A ak si už aj hodláme postaviť nový dom, tak buď ako funkčnú kópiu (za istých predpokladov) v pamiatkovo chránenej oblasti, alebo podľa rady architekta či urbanistu mimo nej (treba na to urýchlene vyčleňovať vhodné plochy rýchlymi administratívnymi zásahmi). V Kremnici (i inde) neboli pamiatkové rezervácie a zóny vyhlásené bezdôvodne, ich úlohou je ochrániť cenné dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia.

Viac si prečítajte v časopise Kremnický letopis, ktorý je v predaji v Kultúrnom a informačnom centre mesta.              

Daniel Haas Kianička                  

Zdieľať tento príspevok.