Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy a základných škôl