Oznámenie zriaďovateľa o prevádzke Základnej umeleckej školy J. L. Belu v Kremnici