Kniha Kremnica v ranom novoveku poskytuje nevšedný pohľad do životov našich predkov

Kniha Kremnica v ranom novoveku poskytuje nevšedný pohľad do životov našich predkov

Známy kremnický historik Daniel Haas Kianička prichádza s novou publikáciou, ktorá pojednáva o živote v meste v 16. až 18. storočí. Ako v predošlých autorových dielach, aj tu čitateľ nájde zaujímavosti zo spoločenského života Kremničanov v období novoveku.

Publikácia Kremnica v ranom novoveku, ktorá vznikla aj vďaka príspevku mesta Kremnica, hneď v úvode vysvetľuje a definuje obdobie 16. až 18. storočia. ,,Veľa nie len hospodárskych a politických, ale aj sociologických javov je typických pre 16. až 18. storočie,” vysvetľuje Daniel Kianička, ktorý sa práve na raný novovek zameriava aj vo svojej práci. ,,Najmä sa snažím zaoberať sa oblasťami ako kultúra a dejiny každodenného života. Na začiatku knihy je však aj kapitola, ktorá pojednáva o politických, hospodárskych a vojenských dejinách v ranom novoveku, aby si to čitateľ vedel zaradiť do súvislosti vývoja celej spoločnosti,” vysvetľuje Kianička s tým, že v tomto období existovali veľké rodiny, čiže nie len rodičia a ich deti, ale aj starí rodičia, príbuzní, remeselníci, ktorí v danom dome pracovali, ďalej podnájomníci, čeľaď, služobníctvo. Všetci títo ľudia vytvárali jednotný celok, v ktorom mali oveľa bližší vzťah ako my dnes. V takomto hospodárskom celku bol otec hlavou rodiny, žena/matka bola zodpovedná za vedenie celej domácnosti. ,,Nevýhodou možno bolo to, že sa vedeli navzájom efektívne kontrolovať a vedeli o sebe všetko,” dodáva Kianička. Práve vzájomná kontrola obyvateľov mesta je aj jednou zo samostatných tém v knihe. ,,Zaujímavou kapitolou sú spory o česť. Kedysi to bola vážna vec, pretože mestá a dediny boli uzavreté celky, v ktorých boli obmedzené možnosti živobytia. Navzájom sa ľudia nadmerne kontrolovali, čo malo svoj význam. Eliminovala sa kriminalita či prílev ľudí, ktorí by narušili harmóniu celku. Dnes sa nelegálne alebo nekalé činnosti dajú ľahšie spochybniť, no vtedy obvinenie z takejto činnosti bolo veľmi závažné. Obvinený bol v podstate odsunutý na okraj spoločnosti, už si nikto nič u neho nekúpil, nikto ho neobslúžil v krčme. Keďže teda bola česť veľmi dôležitá, každé jej naštrbenie sa hneď riešilo úradnou cestou na radnici. Vždy bol samozrejme za tým konkrétny úmysel, väčšinou ekonomický. V knihe nájdeme aj konkrétne príklady takýchto prípadov,” hovorí autor knihy.

Väčšinu z textov, ktoré sú uverejné v knihe, už predtým podľa slov autora boli publikované. ,,Boli to najmä domáce a zahraničné zbierky. Všetky som však vylepšil, rozšíril, doplnil,” vysvetľuje Daniel Kianička. Kniha je určená širokej verejnosti, aj laikom, pre ktorých sú napríklad odborné pojmy vždy vysvetlené.

Konkrétne témy v publikácii sú potom rozdelené v kapitolách, čitateľ si prečíta o oblastiach každodenného života, akými sú napríklad hry, hygiena, katastrofy. ,,Snažil som sa vyberať také témy, ktoré odzrkadľujú život v danom období a aj tak, aby to súviselo s Kremnicou, napríklad o falzifikátoch mincí,” doplnil autor.

Veľkú časť publikácie tvoria dejiny každodenného života. ,,Do dejín každodenného života patrí strašne veľa oblastí. Totiž pojem kultúra zahŕňa omnoho širšie spektrum, ako si možno ľudia uvedomujú. Kultúra sú všetky formy, akými sa človek vyrovnáva so svojim každodenným životom. Aj v publikácii som to rozdelil do viac častí, sú medzi nimi napríklad kriminalita, hygiena,” vysvetľuje Kianička.

Takmer na konci druhej polovice knihy nájdeme bibliografický výskum dvoch významných historických osobností, ktoré žili v Kremnici. Jedným z nich je Juraj Freiseisen, ktorého epitaf sa nachádza na Mestskom hrade v Kremnici. ,,Dostal som sa k nemu tak, že istý čas na hrad chodil pán, ktorý k epitafu pokladal kvetiny. Zistili sme, že je to jeho predok, ktorý má aj množstvo dokumentov o svojej rodine. Potom som začal aj ja skúmať viac o tejto osobnosti, ktorá patrila ku kremnickej meštianskej elite,” hovorí Daniel Kianička.

Druhou osobnosťou bibliografického výskumu je kremnický banský majster, richtár a mecén Anton Körmendi.

Veronika Chrienová

 

Prezentácia novej knihy z dejín Kremnice z pera Daniela Haas Kianičku!

Autor a kino Akropola v Kremnici Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy Kremnica v ranom novoveku – Štúdie k dejinám kultúry a každodenného života v 16. – 18. storočí.

Podujatie sa uskutoční 23. júna 2020 o 17.00 hod. v kine Akropola.

Jeho súčasťou bude rozprávanie o vzniku knihy a každodennom živote v Kremnici v minulosti (hry, hygiena, kriminalita, odievanie atď.) a knihu aj spoločne pokrstíme. Na podujatí si bude možné knihu aj zakúpiť a nechať si ju podpísať autorom.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

Zdieľať tento príspevok.