Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/a,-ky Základnej školy, Kremnica