Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy – dodatok