Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení prevádzky Centra voľného času v Kremnici