Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa 

20.08. 2020, t. j. vo štvrtok

v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod.

sa uskutoční Kvapka krvi v Mestskom kultúrnom stredisku

v Kremnici.

Prineste si občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Odber krvi

„Každá kvapka pomôže zachrániť život“.

Zdieľať tento príspevok.