Technické služby v lete opravia cesty, ale aj lavičky či verejné osvetlenie

Technické služby v lete opravia cesty, ale aj lavičky či verejné osvetlenie

Opráv a rekonštrukcií sa aj tento rok dočkajú mestské cesty, chodníky a verejné zariadenie. Technické služby sa pripravujú aj na novinku v triedení odpadov.

Väčšie opravy na Bystrickej ulici aj na Lúčanskom priechode

,,Jednu väčšiu opravu pripravujeme na Bystrickej ulici popri rodinných domoch za Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb,” uvádza vedúca technických služieb Lucia Királyová. Pôjde o výmenu celého asfaltového koberca, na ktorom chýba časť krytu. Práce technické služby plánujú na prázdninové mesiace. Podľa Lucie Királyovej by sa v lete chceli pustiť aj do odkanalizovania dažďovej vody na Lúčanskom priechode. ,,To ale závisí od financií,” dodáva. Lúčanský priechod už technické služby opravovali v roku 2015, renovácia však mala byť dočasná. Väčšie stavebné práce na priechode, ktoré by mali zahŕňať aj prislúchajúcu uličku vedúcu na pešiu zónu má mesto zahrnuté v investičnom pláne. ,,Zatiaľ by sme chceli uličku aspoň vyčistiť a položiť sem dlažobné kocky,” hovorí Lucia Királyová.

Z väčších rekonštrukcií technické služby čaká tiež oprava oporného múru na Ulici Rumunskej armády. ,,Opravovať sa má aj múr na Angyalovej ulici, ktorý je poškodený v dôsledku nárazu osobního automobilu. Dokončíme aj opravu múriku pri Mestských lesoch a tržnici,” dodala Királyová.

Opravy chodníkov, lavičiek či verejného osvetlenia

,,V lete plánujeme dokončiť opravu chodníka pri Akropole a samozrejme doplniť chýbajúce a vymeniť poškodené kocky na chodníkoch a miestnych komunikáciách v meste,” hovorí Lucia Királyová s tým, že kocky sa dopĺňajú aj priebežne počas roka.

Parkoviská na uliciach Dolná, Matunákova a Jula Horvátha by sa podľa Királyovej mali dočkať opravy nájazdov. Tiež je v pláne vybudovanie nových parkovacích miest na ulici Dolná. Na Dolnej a Veterníckej ulici technické služby plánujú opravy verejného osvetlenia. ,,Postupne sa renovujú lavičky v meste. Začali sme s lavičkami na námestí, pokračujeme pešou zónou, námestím SNP a ďalšími ulicami. ” dodáva Lucia Királyová.

Technické služby sa v lete pustia do doznačenia parkovísk či drobných stavebných úprav na budovách technických služieb a zberného dvora. Postupne spracuvávajú aj podnety od obyvateľov. Pokračovať budú aj práce na novinke v triedení odpadov. Od roku 2021 totiž vznikne nová zákonná povinnosť, domácnosti už budú musieť triediť kuchynský odpad. Viac o kuchynskom odpade sa dočítate v júlovom čísle Kremnických novín.

 

Veronika Chrienová

Zdieľať tento príspevok.