Zámer – prenájom nebytových priestorov – objekt Čierna veža

Zámer – prenájom nebytových priestorov – objekt Čierna veža

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica

Nebytové priestory na prenájom 0911 742 259

 

Zámer – prenájom nebytových priestorov – objekt Čierna veža

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01  Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor – objekt Čierna veža (obranná bašta, ktorá je súčasťou mestského opevnenia), postavený na pozemku parc. Č. KN-C 1791, katastrálne územie Kremnica, zapísaný na LV č. 1388.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytnú na Mestskom bytovom podniku, Dolná 49/21 v Kremnici, tel: 045/6742 471, mobil: 0911 742 259, mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Obhliadku nebytových priestorov je potrebné dohodnúť telefonicky.

 

V Kremnici, dňa 07.07.2020

Zdieľať tento príspevok.