Oznámenia o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok