Oznámenia o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok