Bezpečný prejazd cyklistov

Vážení občania ,

naše mesto je zhrnuté do najvýznamnejších cyklistických pretekov na Slovensku a to tým spôsobom , že 3 etapa dňa 18.09.2020/piatok / pôjde našimi ulicami. Peletón by mal ísť podľa predpokladov organizátorov cez nás cca 14.20 hod. Preto Vás chceme týmto požiadať o súčinnosť pri bezpečnom prejazde cyklistov , nasledovným spôsobom : zabezpečiť, aby na štátnej ceste – Uliciach ČSA, Pavla Križku, Námestie SNP neboli odparkované žiadne motorové vozidlá ani iné prekážky, ktoré by mohli obmedzovať cyklistov ako i sprievodné vozidlá. V samotný deň pretekov bude čiastočne obmedzená premávka cez naše mesto, ktorú budú zabezpečovať Polícia SR, príslušníci mestskej polície a hasičského zboru. Veríme že všetko prebehne bez komplikácií a my ako cyklistickí fanúšikovia budeme môcť vidieť v tomto preteku : Slovenskú reprezentáciu, 7 kontinentálnych, 5 prokontinentálnych a 6 Word tour tímov s našimi výbornými cyklistami Jurajom Saganom , Erikom Baškom . Veríme , že si po rokoch nenecháme ujsť tento pretek so 64 ročnou tradíciou na Slovenku a ďakujeme za strpenie obmedzení.

 

Zdieľať tento príspevok.