Vážení návštevníci, priaznivci lezenia a adrenalínových zážitkov

Vážení návštevníci, priaznivci lezenia a adrenalínových zážitkov

       Mesto Kremnica pre vás vybudovalo Via ferratu Komín a Via ferratový svet v rekreačnom stredisku Skalka. V poslednom období dochádza k zvýšenej frekvencii zásahov  horskej záchrannej služby a dobrovoľnej záchrannej služby na via ferratových cestách.  Je to spôsobené nielen ich obtiažnosťou ale aj nezodpovednosťou a precenením fyzických a mentálnych síl niektorých z vás.

     Žiadame a zároveň vás prosíme – zvážte svoje schopnosti a skúsenosti, tí ktorí začínate liezť nastupujte do ľahších ciest, ktoré sú pre vás určené.

    Skúsených lezcov žiadame, aby do ciest Výzva, Ejha a Fúha chodili v sprievode a doporučujeme po dohode s HZS celotelový úväz. Spoločne sa takto vyhneme zbytočným problémom, ktoré môže spôsobiť vypadnutie z via ferratovej cesty a určite takto neohrozíte svoj život ale ja životy tých, ktorí vás budú musieť zachraňovať. Via ferraty sme budovali pre vaše i naše využitie voľného času a pre radosť z pohybu.   Ďakujeme.

Via ferratový svet

 1. Cvičná via ferrata  – obtiažnosť “B” , dĺžka 15 m.

Cvičná ferrata je určená na nácvik a zaobchádzanie s via ferratovým výstrojom. Končí pri ikonickom strome, ktorý sa nevzdal ani v ťažkých podmienkach na Skalke.

 1. Via ferrata traverz – obtiažnosť “B” , dĺžka 100 m. Je to hlavná jednosmerná via ferrata, ktorá traverzuje skalný masív medzi zjazdovkami. Via ferrata traverz je poprepájaná viacerými zážitkovými prvkami  ako sú vtáčie hniezda, kladina, kyvadlo, mosty a rebrík DNA. Návštevník môže traverz opustiť na viacerých únikových  miestach.
 2. Hrebeňová via ferrata – obtiažnosť “B”, dĺžka 30 m.  Via ferrata vedie výrazným hrebeňom a v jej strede sa križuje s Via ferratou traverz.
 3. Via Commo – obtiažnosť “D” , dĺžka 110 m.    

Via ferrata traverzuje pás skál v ľavej časti vedie dreveným mostom popri javore v záreze skál, ďalej cez vrcholovú skalnú stienku a vystupuje na skalnej veži pri lanovom moste s dĺžkou 32 m a maximálnou výškou 35 m, ktorý končí na skalnom masíve s výhľadmi do širokého okolia.

      5.Via ferrata F-úha  – obtiažnosť “F”, dĺžka 45 m, previs 11 m.  Najťažšia ferratová cesta na Slovensku, ktorú odporúčame skúseným lezcom. Pozor je extrémne náročná!

V pravom slova zmysle je to horolezecká cesta obtiažnosti 7+ UIAA istená via ferratovým lanom. Je určená pre lezcov, ktorí povinne zvládajú uvedený stupeň obtiažnosti.

 1. Via ferrata Malá výzva – obtiažnosť “E” , dĺžka 16 m, previs 3 m.

 

Via ferrata „ Komín „

 1. Jánošíkova – obtiažnosť “B”, dľžka 30 m. Je určená pre začiatočníkov a pre nácvik práce s ferratovým setom.
 2. Zostupovka – obtiažnosť “B”, dľžka 80 m. Je zostupovou cestou k nástupom na via ferraty.
 3. Trubačova –  obtiažnosť “B”, dľžka 130 m. Vo via ferratovej ceste je osadený rebrík a lanový most.
 4. Komín –  obtiažnosť “C”, dľžka 110 m. Vo via ferratovej ceste sú osadené dva kovové rebríky. Ukončiť lezenie sa dá odbočkou Kominárska – obtiažnosť “C”, dľžka 7 m.
 5. Výzva –  obtiažnosť “E”, dľžka 40 m, previs 4 m. Via ferratová cesta je určená pre skúsených lezcov. Doporučujeme pri lezení použiť celotelový úväz.
 6. Lanová sieť – obtiažnosť “D”, dľžka 40 m. Je určená pre skúsených lezcov.
 7. Visutý most – obtiažnosť “A”, dľžka 78 m, 45 m nad terénom.

 

Zdieľať tento príspevok.