Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácností

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácností

Od  05. 10. 2020 – 07. 10. 2020

Ul. ČSA – bytovka č. 265/60 pri závode Elba

Ul. ĆSA – pri Psychiatrickej nemocnici

Ul. ĆSA –  vjazd do školy pre sluchovo postihnutú mládež

Ul. ĆSA – pri ,,Fínskych domoch“

Od  07. 10. 2020 – 09. 10. 2020

Ul. ĆSA – pri odbočke na ul. S. Chalupku

Ul. ĆSA – pri staničnom chodníku / p. Kraus /

Ul. S. Chalupku –  pri garážach  / p. Lauko /  

Ul. S. Chalupku –  pod staničným chodníkom  / p. Sabo /

 

Od  09. 10. 2020 – 12. 10. 2020

Zechenterova ul. –  pri dome č. 340/29 nad Zechenterovou záhradou

Angyalova ul. –  pri dome č. 407/7 p. Bachara

Angyalova ul.-  pri internáte ŠÚV

Angyalova ul.-  pri Furmanke

 

Od  12. 10. 2020 – 14. 10. 2020

Bystrická ul. –  pri autobusovej zastávke

Ul. P. Križku –  pri II. ZŠ a Akropole

Námestie SNP a Ul. P. Križku – parkovisko Jeleň

Zlatá ul. – pri dome 605/21-križovatka do Spálenej ul.

 

Od  14. 10. 2020 – 16. 10. 2020

Zámocké nám. – pri vstupe do zámku

Veternícka ul. – pri kaplnke

Veternícka ul. – parkovisko pred ,,H“ Veterník

Veternícka ul. – pri garážoch nad ,,H“ Veterník

 

Od  16. 10. 2020 – 19. 10. 2020

Ul. J. Horvátha a Ul. Rumunskej armády- pod elektro Friebert

Ul. J. Horvátha – pri pohostinstve Paleta

Ul. J. Horvátha – pri kotolni

Ul. J. Horvátha – plocha pri ĽAI

 

Od  19. 10. 2020  – 21. 10. 2020

Dolná ulica a Ul. Matunákova – pri poliklinike / Ul. Matunákova /

Dolná ulica – ,,Londýn“

Dolná ulica – medzi domami č. 54/34 a 62/47

Ul. J. Kollára – pri dome J. Kollára č. 544/7

 

Od  21. 10. 2020  – 23. 10. 2020

Štefánikovo nám. – oproti vchodu do vinárne

Kutnohorská ulica – pri škole pre sluchovo postihnutú mládež

Ul. Ľ. Štúra – horná časť 

Banská cesta – pri dome č. 814, bývalá SSE

 

Od  23. 10. 2020  – 26. 10. 2020

Banská cesta – ,,Kórea“

Nová dolina – v križovatke pri garážach

Nová dolina – horná časť pri kríži

Ul. J. Langsfelda  –  pri dome 729/26

Kontajnery budú rozmiestnené a odvezené v deň podľa rozpisu

od 07.00 hod. – do 14.00 hod.

Kontajnery sú určené len pre obyvateľov mesta Kremnica pre zber objemných komunálnych odpadov z domácností. Do kontajnerov, prosíme, nevhadzujte: trávu, konáre a nebezpečné odpady (opotrebované pneumatiky, autobatérie, odpadové farby, laky a štetce, obaly znečistené rôznymi škodlivinami, zaolejované handry, jedlé oleje a tuky, staré televízory a iné elektronické zariadenia).

Zdieľať tento príspevok.