Kremnické noviny budú od roku 2021 vychádzať po novom

Kremnické noviny budú od roku 2021 vychádzať po novom

Otázky a odpovede k vydávaniu Kremnických novín od januára 2021

Ako často budú vychádzať Kremnické noviny?

Noviny bude Kultúrne a informačné centrum Kremnica vydávať šesťkrát do roka, a to v mesiacoch: január, marec, máj, august, október, december. V májovom čísle novín bude súčasťou vydania turistická príloha.

Budem noviny dostávať do schránky?

Nie, Kremnické noviny už nebudú distribuované do každej rodiny prostredníctvom pošty. To znamená, že noviny priamo do schránky už Kremničania dostávať nebudú.

Ako si môžem prevziať Kremnické noviny?

Noviny budú v mesiacoch, keď vychádzajú, dodané do odberných miest. Kremnické noviny si tak môže každá domácnosť prevziať osobne na určených miestach. Naisto to budú Kultúrne a informačné centrum a kancelária prvého kontaktu na mestskom úrade. Noviny tiež budú naďalej k dispozícii v trafike na Nám. SNP. Je možné, že časom sa počet odberných miest ešte zvýši, o čom budeme informovať.

Budú noviny vyzerať tak, ako doteraz?

Aj keď dizajn a štruktúra Kremnických novín sa zatiaľ meniť nebudú, od januára prejdú noviny na menší formát A4. Dúfame, že v tomto novom formáte sa noviny budú jednoduchšie čítať. Vzhľadom k zmene formátu sa zmení aj počet strán novín, ktorých bude o niečo viac.

Kde sa každý mesiac dozviem o novinkách v meste, keď nebudú vychádzať noviny?

Kremnické noviny síce budú vychádzať len približne každý druhý mesiac, budú však naďalej obsahovať všetky dôležité informácie pre obyvateľov mesta. Zároveň sa posilní informovanie Kremničanov prostredníctvom webovej stránky kremnica.sk, kde od januára nájdete oveľa viac aktuálnych a zaujímavých informácií o dianí v meste.

Budem môcť naďalej uverejňovať inzerciu a príspevky do spoločenskej kroniky?

Áno, na uverejňovaní inzercie, platených aj neplatených príspevkov do spoločenskej kroniky sa nič nemení. Naďalej budeme príjímať všetky inzercie tak ako doteraz: prostredníctvom emailu na noviny@kremnica.sk, na telefónnom čísle 0908 296 312 a osobne v Kultúrnom a informačnom centre. Rovnako cenník inzercie sa nemení, môžete ho nájsť na webe www.kremnica.sk.

Môžem naďalej ako občan alebo volený predstaviteľ samosprávy prispievať do novín?

Áno, redakcia Kremnických novín bude naďalej prijímať príspevky, podnety, nápady od obyvateľov mesta. Každým príspevkom sa redakcia bude zaoberať a na základe pravidiel Štatútu Kremnických novín zváži ich uverejnenie. Redakcia naďalej prijíma aj podnety či nápady týkajúce sa príspevkov do KN, a to emailom na noviny@kremnica.sk alebo na čísle 0908 296 312. Navyše, príspevky do novín od obyvateľov mesta už budú uverejňované aj online na webovom sídle mesta, ak tak rozhodne redakcia KN.

Zmena sa však týka volených predstaviteľov samosprávy a ich možností prispievania do novín. Do konca roka 2020 má každý poslanec možnosť prispieť do riadne označeného priestoru pre volených predstaviteľov samosprávy príspevkom v rozsahu do 300 slov. Od januára 2021 sa tento priestor v novinách ruší, nahradí ho možnosť navrhovať redakcii KN témy na spracovanie. Všetky témy od volených predstaviteľov spracuje redakcia podľa zásad novinárskej etiky a podľa podmienok, ktoré vyplývajú zo Štatútu Kremnických novín.

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom vydávania Kremnických novín od januára 2021, obráťte sa na redakciu emailom na noviny@kremnica.sk alebo telefonicky na 0908 296 312.

Štatút Kremnických novín platný od januára 2021

Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili pozmenený Štatút Kremnických novín. Celé znenie štatútu je možné si pozrieť na webovom sídle mesta.

Pasáže zo štatútu, ktoré prinášajú zmeny vo vydávaní Kremnických novín:

§2

Vydavateľské podmienky a zameranie novín

  1. KIC vydáva KN periodicky šesťkrát do roka v mesiacoch:  január, marec, máj, august, október, december. 
  2. V mesiaci máj je súčasťou KN turistická príloha.
  3. KN vychádzajú vo formáte A4  v počte strán 16 – 24 v náklade 1 500 kusov.
  4. KN budú distribuované do odberných miest: Kultúrne a informačné centrum, Mestský úrad – Kancelária prvého kontaktu a ďalších miest určených vydavateľom KN.

§4

Obsahová náplň novín

  1. Každý volený predstaviteľ samosprávy môže redakcií navrhovať témy na spracovanie. Všetky témy od volených predstaviteľov spracúva redakcia podľa zásad novinárskej etiky.

§7

Distribúcia novín

KN sú distribuované bezplatne do odberných miest určených vydavateľom.

Každý obyvateľ Kremnice má právo prevziať si výtlačok KN z odberného miesta v počte 1 kus na domácnosť.

KN sú uverejňované aj v elektronickej forme na webovej stránke mesta Kremnica.

 

Veronika Chrienová

Zdieľať tento príspevok.