Preventívne opatrenie mesta Kremnica ako zamestnávateľa prijaté na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (od 04.01.2021 do 22.01.2021 (vrátane) )  

Preventívne opatrenie mesta Kremnica ako zamestnávateľa prijaté na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (od 04.01.2021 do 22.01.2021 (vrátane) )  

Vážení občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami krízového štábu SR sme zaviedli opatrenia, zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy vírusom COVID 19.

S účinnosťou od 04.01.2021 bude Mestský úrad v Kremnici pre verejnosť uzatvorený a to až do 15.01.2021 (vrátane).

Zamestnancov jednotlivých oddelení kontaktujte v úradných hodinách telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V situáciách vyžadujúcich si osobné stretnutie sa na stretnutí vopred dohodnite so zamestnancom zodpovedným za vedenie agendy.

Pred návštevou oddelení mestského úradu zvážte svoj zdravotný stav.

Osobám, ktoré sa vrátili z ohrozených oblastí, alebo majú príznaky nachladnutia a chrípky je vstup do úradu zakázaný.

Pred osobným kontaktom so zamestnancami úradu uprednostnite kontakt telefonický alebo e-mailový.

 

Základné e-mailové a telefonické kontakty na oddelenia mestského úradu:

Primátor mesta
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík: primator@kremnica.sk    t.č. 045 228 97 93    mobil: 0903 808 560

Zástupca primátora
Iveta Ceferová:  msu@kremnica.sk   t.č. 045 228 97 26    mobil: 0911 541 734

Sekretariát primátora: msu@kremnica.sk  t.č. 045 228 97 92

 

Oddelenie organizačné a správne (kancelária prvého kontaktu, evidencia obyvateľstva, opatrovateľská služba): spravne@kremnica.sk t.č.: 045 228 97 kl. 12, 14, 94, 95, 97 ;

Mobil na oddelenie ORGaSPR: 0911 191 709

Matrika: matrika@kremnica.sk t.č.: 045 228 97 kl. 12, 95

Vedúca oddelenia: Mgr. Ľuba Ďurčová   mobil: 0903 515 794

 

Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít (dane a poplatky, pokladňa, ekonomické a podnikateľské aktivity, účtovníctvo a mzdy): ekonomicke@kremnica.sk

t.č. 045 228 97 kl. 28, 24, 46, 35, 36, 40, 29, 96

mobilné čísla na oddelenia EaPA: 0903 515 795; 0911 275 491; 0910 998 832

Vedúca oddelenia: Ing. Renáta Nováková    mobil: 0904 447 410

 

Oddelenie školstva, kultúry a športu:  skolstvo@kremnica.sk

Bc. Lenka Balážová    t.č. 045 228 97 45      

                       

Oddelenie výstavby a životného prostredia:  vystavba@kremnica.sk

t.č. 045 228 97 kl. 75, 23, 16, 75    mobil: 0911 545 179

Stavebný úrad: stavebnyurad@kremnica.sk

t.č. 045 228 97 kl. 32, 99        mobil: 0911 545 179

Vedúca oddelenia: Ing. Jana Kyselicová        mobil: 0903 545 179

 

Hlavný kontrolór: hlavnykontrolor@kremnica.sk

Ing. Beata Kirková    mobil: 0910 998 834

 

Technické služby: technickesluzby@kremnica.sk

t.č. 045 674 29 51    mobil: 0911 880 090 alebo 0903 542 172

Vedúca oddelenia: Ing. Lucia Királyová    mobil: 0905 921 426

 

Mestská zeleň: mestskazelen@kremnica.sk

t.č. 045 670 06 25

Vedúca oddelenia:   Ing. Andrea Mutňanská    mobil: 0911 218 133

 

Podrobnejšie informácie  a ďalšie telefonické kontakty nájdete na webovej stránke mesta:

www.kremnica.sk

https://www.kremnica.sk/oddelenia-msu/

 

Zdieľať tento príspevok.